OSSE-möte i Wien

Den 21-22 februari håller OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete) parlamentariska församling möte i Wien i Österrike.

Parlamentariska församlingar