Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av propositionen 1978/79: 218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m. m.

Motion 1978/79:2716 av Thorbjörn Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1978/79: 2716 av Thorbjörn Fälldin m. fl. med anledning av propositionen 1978/79: 218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m. m. Koncessionsinnehavares rätt att få tillföra kärnreaktor kärnbränsle

1979-05-25

av propositionen 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan

Motion 1978/79:2712 av Ulla Tillander och Kerstin Andersson i Hjärtum med anledning

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1978/79: 2712 av Ulla Tillander och Kerstin Andersson i Hjärtum med anledning av propositionen 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan Barnmorskan har under de senaste åren fått allt fler arbetsområden och de krav som kommer

1979-05-23

med anledning av propositionen 1978/79: 214 om ändring i förköpslagen (1967: 868), m. m.

Motion 1978/79:2709 av Martin Olsson m. fi.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1978/79 27092710 Motion 1978/79:2709 av Martin Olsson m. fi. med anledning av propositionen 1978/79: 214 om ändring i förköpslagen (1967: 868), m. m. I regeringens proposition 1978/79: 214 föreslås vissa ändringar i förköpslagen. Denna

1979-05-21