Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk) Ett samlat program för skolledarutbildning (prop. 1985/86:173) I proposition 1985/86:173 konstaterar regeringen att skolledarna har en nyckelroll i förverkligandet

1986-05-22

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk) Ett samlat program för skolledarutbildning (prop. 1985/86:173) I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning samt statliga insatser i

1986-05-22

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c) Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1985/86:166) I motion 1985/86:612 har vi framfört våra krav och synpunkter beträffande rubricerade proposition

1986-05-20