Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m.

Motion 1989/90:Bo71 av Agne Hansson och Birger Andersson (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o71 av Agne Hansson och Birger Andersson båda c med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Allmänt I prop 1989/90:151 föreslås vissa ändringar i fastighetsbildningslagen med syfte att


Utskottsberedning: --1989/90:BoU18

Motion 1989/90:Bo71 av Agne Hansson och Birger Andersson (båda c) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl31 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c) (pdf, 57 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sk129 av Bengt Kindbom (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 129 av Bengt Kindbom c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Centerpartiet är motståndare till förändrat huvudmannaskap för


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk129 av Bengt Kindbom (c) (pdf, 140 kB)