Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 § sista stycket lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB)

Trygghetens hus som föregångare och gott exempel

Skriftlig fråga 2012/13:571 av Åsling, Per (C)

den 10 juni Fråga 2012/13:571 Trygghetens hus som föregångare och gott exempel av Per Åsling (C) till försvarsminister Karin Enström (M) Alarmeringstjänstutredningen har presenterat sin utredning, som nu är ute på remiss. Många frågor kring regionalisering och lokalisering av statliga myndigheter

Inlämnad: 2013-06-10 Besvarare: Karin Enström (M)

Designutbildningen i Pukeberg

Skriftlig fråga 2012/13:287 av Åkesson, Anders (C)

den 29 januari Fråga 2012/13:287 Designutbildningen i Pukeberg av Anders Åkesson (C) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) År 2001 etablerade dåvarande Högskolan i Kalmar en designutbildning i Pukeberg efter ett beslut av regeringen. Efter samgåendet mellan Högskolan i Kalmar och

Inlämnad: 2013-01-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)