Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiska program kan tillskapas och tillkännager detta för

2017-09-19

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 61 kB)

Uppgradera pensionsmyndighetens uppdrag

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD) Uppgradera pensionsmyndighetens uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Pensionsmyndigheten kan ges ett uppgraderat uppdrag med syfte att underlätta för en enskild att göra en fullvärdig

2017-09-18

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 62 kB)

Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)

Motion till riksdagen 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) Tydligare företagsbeskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring i betalning av skatter, så det blir tydligt belopp och betalningsdatum och tidsfrister, för varje enskild

2017-09-18

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) (pdf, 65 kB)