Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Hedersbrott som särskild brottsrubricering

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:425 av Christian Carlsson KD Hedersbrott som särskild brottsrubricering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa hedersbrott som särskild brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-16

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Reformera lagen om anställningsskydd (LAS)

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:424 av Christian Carlsson KD Reformera lagen om anställningsskydd LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd LASoch tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 74 kB)

Inträdesjobb som ny anställningsform

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:423 av Christian Carlsson KD Inträdesjobb som ny anställningsform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning för att införa inträdesjobb som ny anställningsform i lagen om anställningsskydd, och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)