Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Social omsorgsexamen

Motion 1992/93:Ub673 av Rose-Marie Frebran (kds) och Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub673 av Rose-Marie Frebran och Karin Israelsson kds, c Social omsorgsexamen I dag sker stora förändringar inom den sociala omsorgen. Omsorgen har sin egen rationalitet och behöver utvecklas utifrån sina behov. Brister i den sociala omsorgen kan få katastrofala följder som vi har sett


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Säkerheten till sjöss

Motion 1992/93:T634 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T634 av Åke Carnerö kds Säkerheten till sjöss Många fartyg med miljöfarlig last trafikerar farvattnen runt Sveriges kuster och på vattenvägar inne i landet. Fartygstransporter är ett miljövänligt transportsätt som bör uppmuntras. Vi vet dock att hur säkert ett transportsätt än fungerar


Utskottsberedning: --1992/93:FöU12 1992/93:TU18 1993/94:FöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Barnhälsovården

Motion 1992/93:So403 av Margareta Viklund (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:So403 av Margareta Viklund kds Barnhälsovården Barnhälsovården i Sverige har en lång tradition. Den har bidragit till vårt lands låga spädbarnsdödlighet och att vi kanske har världens friskaste barn. Barnhälsovården byggdes upp under en tid då medicinska problem dominerade hälsobegreppet.


Utskottsberedning: ----1992/93:SoU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation