Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta motionens förslag till lag om ändring

2017-09-20

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 126 kB)

Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD) Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sekretesslagen bör ses över så att tydliga regler kring anmälningsplikt och rättsstöd finns vid alla misstankar

2017-09-20

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD) (pdf, 67 kB)

Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiska program kan tillskapas och tillkännager detta för

2017-09-19

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 61 kB)