Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Agneta Luttropp(MP)

Agneta Luttropp (MP)

Parti Miljöpartiet
Valkrets Västmanlands län
Titel Speciallärare/fil.lic.
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2011-09-27 – 2014-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2014-03-26 – 2014-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 2011-09-27 – 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd

Svar på skriftlig fråga 2013/14:677 besvarad av Agneta Luttropp (MP)

Dnr U2014/3985/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP) Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd Agneta Luttropp har frågat mig när riksdagen kan förvänta regeringens och ministerns agerande i frågan


Besvarad av: Jan Björklund

Svar på skriftlig fråga 2013/14:677 besvarad av Agneta Luttropp (MP) (docx, 38 kB)

Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd

Skriftlig fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP)

Fråga 2013/14:677 Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd av Agneta Luttropp (MP) till Utbildningsminister Jan Björklund (FP) Lagrådet lämnade ett förslag till lagändring angående tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd men Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom från 2012 påverkades inte

Inlämnad: 2014-06-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314MP062 För ett modernare Sverige Klimatansvar kunskap och nya jobb Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 För ett modernare Sverige – Klimatansvar, kunskap


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 463 kB)