Agneta Luttropp(MP)

Agneta Luttropp (MP)

Parti Miljöpartiet
Valkrets Västmanlands län
Titel Speciallärare/fil.lic.
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29
  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2011-09-27 - 2014-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2014-03-26 - 2014-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 2011-09-27 - 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd

Svar på skriftlig fråga 2013/14:677 besvarad av Agneta Luttropp (MP)

Dnr U2014/3985/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP) Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd Agneta Luttropp har frågat mig när riksdagen kan förvänta regeringens och ministerns agerande i frågan


Besvarad av: Jan Björklund

Svar på skriftlig fråga 2013/14:677 besvarad av Agneta Luttropp (MP) (docx, 38 kB)

Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd

Skriftlig fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP)

Fråga 2013/14:677 Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd av Agneta Luttropp (MP) till Utbildningsminister Jan Björklund (FP) Lagrådet lämnade ett förslag till lagändring angående tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd men Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom från 2012 påverkades inte

Inlämnad: 2014-06-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314MP062 För ett modernare Sverige Klimatansvar kunskap och nya jobb Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 För ett modernare Sverige – Klimatansvar, kunskap


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 463 kB)