Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd

  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd 2016-09-13 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Grundkurs i historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning, ledd av Wim Kok 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:395 av Christian Holm Barenfeld (M) 13 mars 2018 Engelska som språk på gymnasiet
Frågestund 1 mars 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2017/18:KrU1 4 december 2017 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Politisk opinionsbildning i skolan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1065 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01417/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1065 av Boriana Åberg M Politisk opinionsbildning i skolan Boriana Åberg har frågat mig hur jag avser säkerställa att gymnasieeleverna får möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning och förbereda

Svarsdatum: 2018-03-28 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1065 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 93 kB)

Förseningsavgift till CSN

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1059 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/ 01388/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1059 av Lotta Finstorp M Förseningsavgift till CSN Lotta Finstorp har frågat mig om avgiften på 450 kronor är befogad och proportionerlig för en sen inbetalning, eller om det är något som jag ämnar se

Svarsdatum: 2018-03-28 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1059 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 91 kB)

Yrkesförarutbildningar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01239/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1018 av Teresa Carvalho S Yrkesförarutbildningar Teresa Carvalho har frågat mig om jag är villig att se över regelverket för att underlätta för åkeribranschen, utbildningsanordnarna och eleverna genom att

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Teresa Carvalho (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.