Annika Strandhäll(S)

Annika Strandhäll (S)

Socialminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1975

Aktuella uppdrag

    • Socialdepartementet

    • Socialminister

    • Socialdepartementet

    • Socialminister 2017-07-27 –
    • Socialförsäkringsminister 2014-10-03 – 2017-07-27

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Försäkringskassans värdegrund

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1012 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01748/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1012 av Lars Beckman M Försäkringskassans värdegrund Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Försäkringskassans ska upprätthålla en god och trovärdig värdegrund i sin verksamhet. Försäkringskassans

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1012 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Stärkt vård kring hjärt-kärlsjukdomar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:993 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01675 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:993 av Ann-Britt Åsebol M Stärkt vård kring hjärt-kärlsjukdom Ann-Britt Åsebol har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att stärka vården kring hjärt- och kärlsjukdomar. Socialstyrelsens uppföljningar visar att allt

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:993 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

En explosionsartad ökning av nätdroger

Svar på skriftlig fråga 2017/18:987 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 01674/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:987 av Cecilia Widegren M En explosionsartad ökning av nätdroger Cecilia Widegren har frågat mig vilka nya åtgärder jag och regeringen är villiga att vidta för att stödja välfärdssamhället, till exempel polisen och socialtjänsten,

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:987 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.