Ibrahim Baylan(S)

Ibrahim Baylan (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 115
Titel Ombudsman.
Född år 1972
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2011-08-16 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-28 – 2011-08-15
  • Ordinarie 2008-01-01 – 2011-03-27
  • Ledig 2007-09-01 – 2007-12-31
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-08-31
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 – 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 – 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 – 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-25
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 – 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 –
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1007 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00613/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M) Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att kärnkraftsforskning ska kunna ta del av

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1007 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 48 kB)

Fortsatt biodrift av busstrafiken

Svar på skriftlig fråga 2016/17:971 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00587/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:971 av Lars-Axel Nordell (KD) Fortsatt biodrift av busstrafiken Lars-Axel Nordell har frågat vad jag avser göra för att andelen biodriv-medel i driften av bussar och andra tunga fordon ska

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:971 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Gotlandskabeln

Svar på skriftlig fråga 2016/17:544 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/03003/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiminstern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:544 av Rickard Nordin (C) Gotlandskabeln Rickard Nordin har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att påskynda att Gotlandskabeln byggs. Först av allt kan jag bara

Svarsdatum: 2017-01-02 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:544 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 36 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.