Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Morgan Johansson(S)

Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Skåne läns södra, plats 124
Titel Journalist.
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Justitiedepartementet

  • Justitie- och migrationsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2011-06-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-01 – 2011-06-17
  • Ordinarie 2010-01-01 – 2011-02-28
  • Ledig 2009-10-05 – 2009-12-31
  • Ordinarie 2007-12-22 – 2009-10-04
  • Ledig 2007-10-15 – 2007-12-21
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-10-14
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Justitieutskottet

  • Ordförande 2011-06-18 – 2014-09-29
  • Ledamot 2011-03-01 – 2011-06-17
  • Ordförande 2010-10-12 – 2011-02-28
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2002-10-20
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-12
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-11-01 – 2012-03-22
  • Ledamot 2006-11-01 – 2010-10-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2012-03-23 – 2014-10-03
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-10-20
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2002-09-30 – 2006-10-06
  • Justitiedepartementet

  • Justitie- och migrationsminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Bristen på förvarsplatser hos Migrationsverket

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1338 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/04036/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1338 av Beatrice Ask (M) Brist på förvarsplatser hos Migrationsverket Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka antalet förvarsplatser och säkerställa

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1338 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1326 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04019/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1326 av Thomas Finnborg (M) Reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder – och i så fall när – med

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1326 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Ökad möjlighet till kameraövervakning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1321 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/03931/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1321 av Thomas Finnborg (M) Ökad möjlighet till kameraövervakning Thomas Finnborg har frågat mig om jag delar bedömningen att det behövs fler trygghetskameror och vilka åtgärder jag i så fall

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1321 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.