Karolina Skog (MP)

Karolina Skog (MP)

Miljöminister

Parti Miljöpartiet
Född år 1976

Aktuella uppdrag

  • Miljö- och energidepartementet

  • Miljöminister

  • Miljö- och energidepartementet

  • Miljöminister 2016-05-25 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (miljöminister), Miljö- och energidepartementet 160525-.
 • Utbildning

  Vipeholmsgymnasiet, Lund, examen 95. Magister i humanekologi, Lunds universitet 05.
 • Anställningar

  Administratör, Grön Ungdom 01-04. Riksorganisation, Miljöpartiet 05-06 och olika tjänster, bl.a. redaktör för tidskriften Grönt 06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Malmö stad.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Etikprövningsnämnden 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunalråd för framtidens trafik VA Syd kommunalförbund 10-14. Ledamot i förbundsfullmäktige, VA Syd kommunalförbund 14-16. Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Gröna Studenter 04-07. Ordförande, Miljöpartiet i Malmö 07. Ordförande, Svenska Ekodemiker 07. Ordförande, Hållbart Universitet, Lund 07. Ersättare, Styrelse Sysav AB 06-10. Vice ordförande, ägarnämnden Malmö Sydvatten AB. Styrelseledamot, SKL-styrelsen ersättare 12-14. Ordförande, Svenska Cykelstäder 15. Vice ordförande, Svenska Spårvägsstäder 15. Ledamot, SKL samhällsbyggnadsberedning 14-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:496 av Jens Holm (V) 18 maj 2018 Åtgärder för Östersjön
Interpellationsdebatt 2017/18:490 av Jens Holm (V) 18 maj 2018 Åtgärder för att nå miljömålen
Interpellationsdebatt 2017/18:467 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 17 april 2018 Riksintresselagstiftningen
Interpellationsdebatt 2017/18:454 av Edward Riedl (M) 17 april 2018 Enskilda avlopp

Fossila bränslen i vägtrafiken

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1281 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01467/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1281 av Maria Malmer Stenergard M Fossila bränslen i vägtrafiken Maria Malmer Stenergard har frågat ministern för internationellt utveck-lingssamarbete och klimat samt vice statsministern om vilka åtgärder hon avser att

Svarsdatum: 2018-05-23 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1281 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 87 kB)

Vargangrepp på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01441/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden M Vargangrepp på landsbygden Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern vad han avser göra för att minska antalet vargar till 170-270 och därmed följa riksdagens beslut. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Återvinning av glykol

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1204 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01231/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1204 av Pyry Niemi S Återvinning av glykol Pyry Niemi har frågat mig vad regeringen gör för att främja återvinning av använd glykol från den svenska återvinningsindustrin så att den använda glykolen i Sverige kan återanvändas

Svarsdatum: 2018-05-02 Frågeställare: Pyry Niemi (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1204 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 91 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.