Karolina Skog(MP)

Karolina Skog (MP)

Miljöminister

Parti Miljöpartiet
Född år 1976

Aktuella uppdrag

    • Miljö- och energidepartementet

    • Miljöminister

    • Miljö- och energidepartementet

    • Miljöminister 2016-05-25 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 8 februari 2018 Frågestund
Interpellationsdebatt 2017/18:246 av Jens Holm (V) 16 januari 2018 Sanktionsavgift vid kemikaliebrott
Interpellationsdebatt 2017/18:230 av Sten Bergheden (M) 16 januari 2018 Vargens status i art- och habitatdirektivet
Interpellationsdebatt 2017/18:212 av Edward Riedl (M) 16 januari 2018 Skrotbilar

Skrotbilar i naturen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:687 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 00302/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:687 av Per Åsling (C) Skrotbilar i naturen Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att fordon inte ska kunna lämnas utan tillsyn och orsaka problem för människor och

Svarsdatum: 2018-02-07 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:687 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 95 kB)

Dikning av skogsmark

Svar på skriftlig fråga 2017/18:659 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018 / 00240 /Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:659 av Runar Filper (SD) Dikning av skogsmark Runar Filper har frågat mig om jag anser att regelverket kring skogsdikning behöver ses över med målsättningen att bibehålla och öka produktionen, åstadkomma

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:659 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 93 kB)

Jordbruk som miljöpåverkande verksamhet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:657 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/00239/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:657 av Runar Filper (SD) Jordbruk som miljöpåverkande verksamhet Runar Filper har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att ändra skrivningen i miljöbalken så att jordbruk inte längre klassas

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:657 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 89 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.