Magdalena Andersson(S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 247
Titel Finansminister.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Nattstängning av tullstationen i Hån

Svar på skriftlig fråga 2017/18:81 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03912/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:81 av Gunilla Svantorp (S) Nattstängning av tullstationen i Hån Gunilla Svantorp har frågat mig om jag avser att verka för att vi som land uppfyller det som avtalet säger, det vill säga att det internationella varuflödet

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:81 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Fastighetsskatt och tung industri

Svar på skriftlig fråga 2017/18:68 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03837/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S) Fastighetsskatt och tung industri Peter Persson har frågat mig om jag avser att se över fastighetstaxeringen för industrienheter. Frågan är ställd mot bakgrund av att man vid fastighetstaxering

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:68 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Prognosskillnader i fråga om arbetslösheten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:38 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03718/E1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:38 av Lars Beckman (M) Prognosskillnader i fråga om arbetslösheten Lars Beckman har frågat arbetsmarknads- och etableringsministern varför regeringens arbetslöshetsprognos för 2018 är lägre än Konjunkturinstitutets

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:38 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.