Maria Leissner(FP)

Maria Leissner (FP)

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • 1988-10-03 - 1991-09-30
  • 1985-09-30 - 1988-10-03
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 - 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp) med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. ''Aktiv flykting- och immigrationspolitik'' är huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

Motion 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. (fp) med anleldning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att det införs en lagfäst rätt till sjuklön för de första 14 dagarna i en sjukperiod med början den 1 januari 1992. Som ett resultat av detta föreslås att avgiften


Utskottsberedning: -------1990/91:SfU18
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 förslag saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. (fp) med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition) FAS 90 och ADB-stöd inom socialförsäkringen Socialförsäkringsområdet behöver ett förbättrat och moderniserat ADB-stöd,


Utskottsberedning: ---1990/91:FiU37
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 förslag saknar beslutsinformation