Mikael Damberg(S)

Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 82
Titel Förvaltningsekonom.
Född år 1971
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2004-10-05 – 2014-10-02
  • Ledig 2004-08-30 – 2004-10-04
  • Ordinarie 2004-08-16 – 2004-08-29
  • Ledig 2004-04-05 – 2004-08-15
  • Ordinarie 2003-03-01 – 2004-04-04
  • Ledig 2003-01-21 – 2003-02-28
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2003-01-20
  • Socialdemokraterna

  • Gruppledare 2012-02-23 – 2014-10-03
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Valberedningen

  • Ordförande 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Suppleant 2012-02-24 – 2012-09-18
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Jäv i statliga bolag

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1571 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03245/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1571 av Lars Hjälmered (M) Jäv i statliga bolag Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att jäv inte förekommer i styrelserna för de statligt

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1571 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 42 kB)

Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04068/FF  Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1569 av Jörgen Warborn (M) Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut Jörgen Warborn har frågat mig om jag anser att en svensk motsvarighet till det danska Implementeringsrådet skulle

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 45 kB)

Nordiskt turistsamarbete

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1561 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04109/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1561 av Cassandra Sundin (SD) Nordiskt turistsamarbete Cassandra Sundin har frågat utrikesministern om den svenska regeringen avser verka för att vidareutveckla och ytterligare lyfta upp det nordiska

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1561 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 47 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.