Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2007-09-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2007-03-18 – 2007-09-17
  • Ordinarie 2005-04-11 – 2007-03-17
  • Ledig 2004-11-01 – 2005-04-10
  • Ordinarie 1996-01-01 – 2004-10-31
  • Ersättare 1995-10-10 – 1995-12-31
  • Ersättare 1995-08-01 – 1995-10-09
  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-07-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2014-10-14
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 – 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Myndigheternas it-säkerhet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M) Myndigheternas it-säkerhet Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att myndigheterna fullgör sin rapporteringsskyldighet när det gäller it-incidenter. Vikten av en god informationssäkerhet och ett systematiskt informationssäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Neddragningar inom polisen i Västmanland

Svar på skriftlig fråga 2016/17:624 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L) Neddragningar inom polisen i Västmanland Roger Haddad har frågat mig hur jag och regeringen ser på att polisen i Västerås tvingas att vidta åtgärder som innebär att polisens beredskap nattetid försämras och vilka åtgärder detta föranleder från min sida. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:624 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Medborgargarden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:620 av Sten Bergheden (M) Medborgargarden Sten Bergheden har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka polisen så att inte medborgargarden bildas som riskerar att i värsta fall ta lagen i egna händer. Att invånare engagerar sig för att öka tryggheten, exempelvis genom nattvandring

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.