Anders Ygeman(S)

Anders Ygeman (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 50
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2007-09-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2007-03-18 – 2007-09-17
  • Ordinarie 2005-04-11 – 2007-03-17
  • Ledig 2004-11-01 – 2005-04-10
  • Ordinarie 1996-01-01 – 2004-10-31
  • Ersättare 1995-10-10 – 1995-12-31
  • Ersättare 1995-08-01 – 1995-10-09
  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-07-31
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Andre vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1999-11-16 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-10-21
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Suppleant 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2014-10-14
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2001-04-05 – 2006-12-12
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Missbruk av svenska pass

Svar på skriftlig fråga 2016/17:806 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:806 av Elisabeth Svantesson (M) Missbruk av svenska pass Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med det i Sverige fortsatt mycket stora antalet anmälda borttappade och stulna pass. Som Elisabeth Svantesson påpekar infördes

Svarsdatum: 2017-02-14 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:806 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Barnpornografibrott

Svar på skriftlig fråga 2016/17:804 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:804 av Ellen Juntti (M) Barnpornografibrott Ellen Juntti har frågat om jag och regeringen tänker vidta några åtgärder för att nätpedofiler ska lagföras i högre utsträckning. Regeringen tar barnpornografibrott på största allvar. Barnpornografibrott sker ständigt i nya sammanhang och på nya sätt.

Svarsdatum: 2017-02-14 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:804 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Brottsutredningar om tvångsäktenskap

Svar på skriftlig fråga 2016/17:779 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:779 av Tina Ghasemi (M) Brottsutredningar om tvångsäktenskap Tina Ghasemi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att förhör med misstänkta hålls i brottsutredningar om tvångsäktenskap. Jag kan konstatera att under den tid som straffbestämmelserna om äktenskapstvång har

Svarsdatum: 2017-02-08 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:779 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.