Tina Acketoft(L)

Tina Acketoft (L)

Parti Liberalerna
Valkrets Skåne läns västra, plats 220
Titel Projektledare
Född år 1966
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865963
E-post tina.acketoft[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-12-19 - 2018-09-24
  • Liberalerna

  • Vice gruppledare 2015-11-24 - 2018-10-01
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2016-06-17 - 2018-09-24
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2015-03-12 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2014-12-19 - 2018-09-24
  • Riksdagsledamot

  • 2010-12-21 - 2014-09-29
  • 2007-01-11 - 2010-10-04
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • Folkpartiet liberalerna

  • Vice gruppledare 2014-12-20 - 2015-11-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2010-12-22 - 2012-09-30
  • Suppleant 2007-01-11 - 2010-02-05
  • Ledamot 2002-10-08 - 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2010-12-22 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-02-05 - 2010-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2015-03-06 - 2016-06-17
  • Suppleant 2002-10-15 - 2005-12-08
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2015-04-14 - 2015-06-16
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot 2012-09-27 - 2014-09-29
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-12-22 - 2014-11-01
  • Suppleant 2007-01-11 - 2010-10-31
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2009-09-10 - 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Motion 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett barnperspektiv vid rättsväsendets


Utskottsberedning: JuU

Motion 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Ta bort gränshinder i Öresundsregionen

Motion 2016/17:56 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:56 av Mats Persson m.fl. (L) Ta bort gränshinder i Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort gränshinder i Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen är nordens

2016-09-21

Motion 2016/17:56 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:56 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Motion 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) med anledning av prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagkravet på hållbarhetsredovisningar ska avgränsas till att omfatta


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:29 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 82 kB)