Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Tina Acketoft(L)

Tina Acketoft (L)

Parti Liberalerna
Valkrets Skåne läns västra, plats 220
Titel Projektledare.
Född år 1966
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7865963
E-post tina.acketoft[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-12-19 – 2018-09-24
  • Liberalerna

  • Vice gruppledare 2015-11-24 –
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2016-06-17 – 2018-09-24
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2015-03-12 – 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2014-12-19 –

  • Riksdagsledamot

  • 2010-12-21 – 2014-09-29
  • 2007-01-11 – 2010-10-04
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Folkpartiet liberalerna

  • Vice gruppledare 2014-12-20 – 2015-11-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2010-12-22 – 2012-09-30
  • Suppleant 2007-01-11 – 2010-02-05
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2010-12-22 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-02-05 – 2010-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2015-03-06 – 2016-06-17
  • Suppleant 2002-10-15 – 2005-12-08
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot 2012-09-27 – 2014-09-29
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-12-22 – 2014-11-01
  • Suppleant 2007-01-11 – 2010-10-31
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2009-09-10 – 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd

Motion 2016/17:3500 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3500 av Barbro Westerholm m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av bilstödets konstruktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:3500 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3500 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utg iftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2

Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 93 kB) Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 142 kB)