Ylva Johansson(S)

Ylva Johansson (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 81
Titel Ämneslärare
Född år 1964
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Teres Lindberg 2014-10-03 - 2015-09-30, Anders Österberg 2015-10-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-07 - 2010-10-04
  • 1988-10-04 - 1991-09-30
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2007-02-01 - 2010-10-04
  • Ledamot 2006-10-10 - 2007-01-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 - 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 - 1991-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Ledamot 2007-05-11 - 2010-10-19
  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd 1996-03-22 - 1998-10-06
  • Statsråd 1994-10-07 - 1996-03-22
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Statsråd 2004-09-13 - 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kompetenskartläggning från dag ett

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01525/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1506 av Elisabeth Svantesson (M) Kompetenskartläggning från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat justitie- och migrationsministern hur ministern säkerställer att asylsökande får

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Slöseri med legitimerad vårdpersonal

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1450 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01429/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1450 av Cecilia Widegren (M) Slöseri med legitimerad vårdpersonal Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen vidtar för att snabbare, enklare och mer

Svarsdatum: 2016-07-27 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1450 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 45 kB)

Översynen av Arbetsförmedlingen

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1367 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01292/A Dnr A2016/01293/A Dnr A2016/01294/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1364, 2015/16:1365 och 2015/16:1367 av Annika Qarlsson (C) Arbetsförmedlingen och pilotprojekt, Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag och Översynen

Svarsdatum: 2016-06-23 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1367 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)