Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ylva Johansson(S)

Ylva Johansson (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 81
Titel Ämneslärare
Född år 1964
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Teres Lindberg 2014-10-03 - 2015-09-30, Anders Österberg 2015-10-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister 2016-05-25 –

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2014-10-02
  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2006-10-07 – 2010-10-04
  • 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2007-02-01 – 2010-10-04
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-01-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-05-11 – 2010-10-19
  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd 1996-03-22 – 1998-10-06
  • Statsråd 1994-10-07 – 1996-03-22
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Statsråd 2004-09-13 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Fler nya jobb till nyanlända

Svar på skriftlig fråga 2016/17:90 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01909/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:90 av Jenny Petersson (M) Fler nya jobb till nyanlända Jenny Petersson har frågat mig hur många fler nya jobb jag beräknar kommer att komma nyanlända till del. Arbetsmarknaden är en

Svarsdatum: 2016-10-18 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:90 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Snabbspår för nyanlända

Svar på skriftlig fråga 2016/17:47 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01827/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:47 av Tina Ghasemi (M) Snabbspår för nyanlända Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för typ av åtgärder för att få nyanlända i jobb och sysselsättning? Arbete

Svarsdatum: 2016-10-05 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:47 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder

Svar på skriftlig fråga 2016/17:29 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01772/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:29 av Hans Hoff (S) Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder Hans Hoff har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera. Riksdagsfrågan handlar om avsaknad av inflytande för den

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:29 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)