Ylva Johansson(S)

Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 81
Titel Lärare.
Född år 1964
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2014-10-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2007-02-01 – 2010-10-04
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-01-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2007-05-11 – 2014-10-14
  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd 1994-10-07 – 1998-10-06
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2004-09-13 – 2006-10-06
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister 2016-05-25 –
  • Arbetsmarknadsminister 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Nyanlända som byter namn för att få arbete

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M) Nyanlända som byter namn för att få arbete Sofia Fölster har frågat Ylva Johansson om ministern avser ta några särskilda initiativ för att säkerställa att utrikesfödda inte ska diskrimineras på svensk arbetsmarknad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 65 kB)

Åtgärder efter haveriutredning om fallande vindkraftverk

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1023 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00577/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1023 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Åtgärder efter haveriutredning om fallande vindkraftverk Mattias Bäckström Johansson har frågat samordnings- och energiministern om statsrådet

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1023 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Nedläggning av Arbetsförmedlingens lokala kontor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1011 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17: 1011 Nedläggning av Arbetsförmedlingens lokala kontor av Kristina Yngwe (C ) Kristina Yngwe har frågat mig om jag och regeringen är beredda att vidta åtgärder för att stoppa nedläggningen av AF-kontoren till dess att konsekvenserna av nedläggningarna och införandet av alternativa

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1011 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 77 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.