Ylva Johansson(S)

Ylva Johansson (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 81
Titel Ämneslärare
Född år 1964
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Teres Lindberg 2014-10-03 - 2015-09-30, Anders Österberg 2015-10-01 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister 2016-05-25 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2010-10-04 - 2014-09-29
  • 2006-10-07 - 2010-10-04
  • 1988-10-04 - 1991-09-30
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2007-02-01 - 2010-10-04
  • Ledamot 2006-10-10 - 2007-01-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 - 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 - 1991-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Ledamot 2007-05-11 - 2010-10-19
  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd 1996-03-22 - 1998-10-06
  • Statsråd 1994-10-07 - 1996-03-22
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Statsråd 2004-09-13 - 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2014-10-03 - 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder

Svar på skriftlig fråga 2016/17:29 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01772/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:29 av Hans Hoff (S) Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder Hans Hoff har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera. Riksdagsfrågan handlar om avsaknad av inflytande för den

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:29 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Eget företagande

Svar på skriftlig fråga 2016/17:13 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01714/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:13 av Annika Qarlsson (C) Eget företagande Annika Qarlsson har frågat mig vad jag tänker göra för att Arbetsförmedlingen ska hantera ansökningar och övrigt inom programmet starta eget

Svarsdatum: 2016-09-28 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:13 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Kompetenskartläggning från dag ett

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01525/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1506 av Elisabeth Svantesson (M) Kompetenskartläggning från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat justitie- och migrationsministern hur ministern säkerställer att asylsökande får

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)