Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:562 av Maria Nilsson L Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiera en plan för hur den judiska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-20

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Fler centrum för svåra förlossningsskador

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:561 av Maria Nilsson L Fler centrum för svåra förlossningsskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för förlossningsvården där det framgår att antalet centrum för riktigt svåra förlossningsskador behöver

2018-11-20

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Fördjupa Göteborgs hamn

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:560 av Maria Nilsson L Fördjupa Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ta in en fördjupning av Göteborgs hamn i Trafikverkets prioriteringar för kommande år och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-20

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)