Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. (prop. 1984/85:217)

Motion 1984/85:3238 Bengt Westerberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1984/85:3238 Bengt Westerberg m. fl. Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. (prop. 1984/85:217) Det ekonomiska läget Regeringen målade i kompletteringspropositionen en mycket ljus bild av Sveriges ekonomiska läge. Denna bild har

1985-05-28

Förskola för alla barn (prop. 1984/85:209)

Motion 1984/85:3234 Bengt Westerberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1984/85:3234 Bengt Westerberg m. fl. Förskola för alla barn (prop. 1984/85:209) Barnfamiljerna möter i dag två stora problem. Stödet till barnfamiljerna är otillräckligt och barnomsorgen är inte tillräckligt utbyggd. Stödet är

1985-05-28

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1984/

Motion 1984/85:3231 Börje Stensson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1984/85:3231 Börje Stensson m. fl. Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1984/ 85:211) I propositionen lägger regeringen fram förslag om prisregleringen på jordbruksprodukter fr. o. m. den 1 juli 1985. Förslaget

1985-05-23