Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

Motion 2002/03:Sk21 av Anna Grönlund m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk21 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att mål om betalningsskyldighet skall handläggas av förvaltningsdomstol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: 2003/04:SkU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner

Motion 2002/03:Sk17 av Anna Grönlund m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk17 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen skall återkomma till riksdagen med klarare regler och lagtext beträffande


Utskottsberedning: 2003/04:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2002/03:N23 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:N23 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en systematisk försäljning av de statligt ägda företagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:NU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag