Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Motion 2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hänsyn till barnets bästa skall


Utskottsberedning: 2004/05:SfU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statligt ägda företag snedvrider konkurrensen på marknaden. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ37 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)

Sammanfattning Alliansen för Sverige vill se en politik som skapar förtroende mellan beslutsfattare och berörda på alla nivåer i samhället. Vi vill bryta det uppifrånperspektiv som i dag präglar miljöarbetet i Sverige. Vi tror att människors vilja och förmåga att förbättra miljön kan ge oss de rätta förutsättningar som


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 31 avslag, 10 bifall,