Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av propositionen 1975/76:215 med förslag till lag om vattenförbund, m. m.

Motion 1975/76:2565 av herr Carlström

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1975/76:2565 Motion 1975/76:2565 av herr Carlström med anledning av propositionen 1975/76:215 med förslag till lag om vattenförbund, m. m. I propositionen 1975/76:215 läggs fram förslag till lag om vattenförbund. Vattenförbundens uppgifter

1976-06-02

med anledning av propositionen 1975/76:210 om ändring i konkurslagen (1921:225) m. m.

Motion 1975/76:2564 av herr Sjöholm

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1975/76:2564 Motion 1975/76:2564 av herr Sjöholm med anledning av propositionen 1975/76:210 om ändring i konkurslagen (1921:225) m. m. Regeringsförslaget innebär helt visst en betydande förbättring av lagstiftningen i fråga om konkurser.

1976-05-26

med anledning av propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m.

Motion 1975/76:2562 av herr Löfgren

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1975/76:2562 av herr Löfgren med anledning av propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m. I proposition 1975/76:178 föreslås ändrade regler för avdrag av s. k. egenavgifter vid inkomsttaxering. Innebörden

1976-05-24