Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Vissa sjöfartsfrågor (prop. 1981/82:217)

Motion 1981/82:2560 Kerstin Ekman och Kerstin Sandborg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1981/82:2560 Kerstin Ekman och Kerstin Sandborg Vissa sjöfartsfrågor (prop. 1981/82:217) Som en följd av regeringens proposition om sjöfartspolitiken m. m. infördes per den 1 juli 1980 en förordning om statsbidrag till praktikplatser

1982-05-13

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop.

Motion 1981/82:2558 Sven Andersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2558-2561 Motion 1981/82:2558 Sven Andersson Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1981/82:209) 1 propositionen redovisas bl. a. ett antal åtgärder för att begränsa problemet med exportförluster inom jordbruksregleringen. Som

1982-05-13

Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22)

Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl. Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22) I denna motion tar vi upp de förslag från

1982-05-03