Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So35 av Margitta Edgren (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So35 av Margitta Edgren (fp) med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Den sociala hemtjänsten har en nyckelroll i kommunernas äldrevård. Hur vi klarar av att hålla en bra standard på


Utskottsberedning: -1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So28 av Daniel Tarschys m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So28 av Daniel Tarschys m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Stora förändringar till det bättre har skett inom äldreomsorgen. Trots detta kvarstår fortfarande avsevärda


Utskottsberedning: ---------1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1987/88:Fi29 av Erling Bager (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi29 av Erling Bager (fp) med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition) I motionen föreslås ett ungdomsbosparande,

1988-05-13