Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

utbildningsinsatser för Dalsland

Skriftlig fråga 2001/02:1630 av Jonsson, Elver (fp)

den 13 september Fråga 2001/02:1630 av Elver Jonsson (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsinsatser för Dalsland God utbildning och kvalificerad yrkes- och fortbildning är avgörande för samhällsutveckling och välstånd. För att klara höga krav som ställs i det moderna samhället får inte

Inlämnad: 2002-09-13 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

avgift efter 65 år

Skriftlig fråga 2001/02:1607 av Könberg, Bo (fp)

den 5 september Fråga 2001/02:1607 av Bo Könberg (fp) till finansminister Bosse Ringholm om avgift efter 65 år Den särskilda löneskatten infördes 1991 och är tänkt att motsvara skattedelen av socialavgifterna. Den senaste ändringen av nivån ägde rum 1997. I propositionen (1997/98:1 s. 169) utlovades

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

lärare i högskolan

Skriftlig fråga 2001/02:1588 av Nilsson, Ulf (fp)

den 3 september Fråga 2001/02:1588 av Ulf Nilsson (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om lärare i högskolan Personalsituationen inom högskolan har länge varit oroande. Endast cirka hälften av lärarna har disputerat och antalet doktorandtjänster motsvarar inte alls regeringens mål för antal nya doktorer.

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)