Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 55 21
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Barnkonventionen till lag

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) Barnkonventionen till lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den

2017-09-19

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 64 kB)

Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) Nattågstrafik på europeiska kontinenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en sammanhållen nattågstrafik i Europa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att

2017-09-19

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 66 kB)

Reseersättning med miljöstyrning

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP) Reseersättning med miljöstyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om hur dagens bilersättning kan ersättas med en skattefri reseersättning och tillkännager

2017-09-12

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 55 kB)