Miljöpartiet

Miljöpartiets logotyp
  • mp.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • E-post info[på]mp.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Motion 1989/90:Ju51 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90: Ju51 av Inger Schörling m.fl. (mp) med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen I propositionen föreslås vissa ändringar i kriminalvårdslagstiftningen. Av särskilt intresse för


Utskottsberedning: --1989/90:JuU37

med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m.

Motion 1989/90:Bo73 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90: B o73 av Claes Roxbergh m.fl. (mp) med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Propositionen syftar till att underlätta ny- och ombildning av fastigheter på landsbygden


Utskottsberedning: ----1989/90:BoU18

med anledning av prop. 1989/90:149 Statlig garanti 1989/90

Motion 1989/90:Kr28 av Kai Nilsson m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr28 av Kai Nilsson m.fl. (mp) Mot. med anledning av prop. 1989/90:149 Statlig garanti 1989/90 för genomförandet av 1990 års Ryttar-VM i Sverige Kr28 Regeringens förslag I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar


Utskottsberedning: --1989/90:KrU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation