Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Terrorismrelaterad brottslighet

Interpellation 2016/17:239 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:239 Terrorismrelaterad brottslighet av Anti Avsan (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Lagstiftningen som innefattar ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte trädde i kraft den 1 april 2016. Hitintills har – såvitt känt – ingen fällts till ansvar för någon resa i terrorismsyfte.  Svea

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:239 av Anti Avsan (M) (pdf, 92 kB)

Straffrabatt för unga lagöverträdare

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:706 Straffrabatt för unga lagöverträdare av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska se över nya påföljder för unga lagöverträdare. Detta för att visa en tydlig reaktion från samhällets sida när unga personer begår

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Bristen på utredare för Barnahus

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:704 Bristen på utredare för Barnahus av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) När minderåriga barn utsätts för brott i nära relationer, såsom misshandel eller sexuella övergrepp, hanteras det av så kallade barnahus. Polis och åklagare samverkar med socialtjänst och andra berörda parter

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.