Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

utredning om cancerplan

Interpellation 2001/02:486 av Fleetwood, Elisabeth (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:486 av Elisabeth Fleetwood m till socialminister Lars Engqvist om utredning om cancerplan Vid sammanträde i socialutskottet den 18 april 2002 justerades betänkandet 2001/2002 i SoU:13 och vår motion 2001/2002:So467 om cancerplan avslogs. Efter den 18 april har såväl statsminister

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

resegarantin

Interpellation 2001/02:474 av Gardos, Petra (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:474 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om resegarantin Enligt resegarantilagen är alla företag som arrangerar eller säljer någon form av paketresor skyldiga att lämna en resegaranti. Varje företags garantibelopp är individuellt och avgörs månad för månad av Kammarkollegiet.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

rättssäkerheten inom skatteområdet

Interpellation 2001/02:473 av Gardos, Petra (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:473 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om rättssäkerheten inom skatteområdet Inom skatteområdet finns en rad problem som skapar rättsosäkerhet för småföretagen. Småföretagarna upplever skattesystemet som krångligt och svårt att överblicka. Dessutom anser upp till

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.