Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Överenskommelse med Danmark om beskattning av s. k. gränsgångare, m. m. (prop. 1985/86:174)

Motion 1985/86:624 Margit Gennser och Bo Lundgren (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Margit Gennser och Bo Lundgren (m) Överenskommelse med Danmark om beskattning av s. k. gränsgångare, m. m. (prop. 1985/86:174) Mot. 1985/86:624 I proposition 1985/86:174 behandlas beskattningen av s.k. gränsgångare

1986-05-28

Ett samlat program för skolledarutbildning (prop. 1985/86:173)

Motion 1985/86:623 Alf Wennerfors (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:623 Alf Wennerfors (m) Ett samlat program för skolledarutbildning (prop. 1985/86:173) I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning. Det är bra att insatserna ökas för utbildning

1986-05-22

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:621 Per Unckel m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:621 Per Unckel m. fl. (m) Ett samlat program för skolledarutbildning (prop. 1985/86:173) Skolledarrollen har som ett resultat av nya läroplaner förändrats betydligt de senaste åren. Dagens skolledare har

1986-05-22

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.