Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2003 av herr Olsson i Edane m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2003 år 1974 Mot. 1974:2003 Nr 2003 av herr Olsson i Edane m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. I propositionen föreslås dels vissa ändringar

1974-11-27

Motion 1974:2003 av herr Olsson i Edane m. fl. (pdf, 56 kB)

i anledning av Kungl. Mqj:ts proposition 1974:137 angående ändrat huvudmannaskap för stifts- och landsbiblioteken i Linköping, Skara, Västerås och Växjö.

Motion 1974:1993 av fru Åsbrink

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1993 5 Nr 1993 av fru Åsbrink i anledning av Kungl. Mqj:ts proposition 1974:137 angående ändrat huvudmannaskap för stifts- och landsbiblioteken i Linköping, Skara, Västerås och Växjö. I Kungl. Maj:ts proposition 1974:137 angående ändrat huvudmannaskap

1974-11-26

Motion 1974:1993 av fru Åsbrink (pdf, 34 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:135 angående vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret.

Motion 1974:1992 av herr Gustafsson i Stenkyrka m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1992-1998 år 1974 Mot. 1974 1992-1998 Nr 1992 av herr Gustafsson i Stenkyrka m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:135 angående vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret. I Kungl. Majus proposition 1974:135 angående vissa

1974-11-26

Motion 1974:1992 av herr Gustafsson i Stenkyrka m. fl. (pdf, 99 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.