Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T76 av Monica Öhman (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T76 av Monica Öhman m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringens proposition med den så kallade nollvisionen visionen om att ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken på våra vägar innebär ett helt nytt sätt att se på trafiksäkerheten


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T70 av Mats Lindberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T70 av Mats Lindberg m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:115 Med tillgänglig kollektivtrafik I propositionen om mer tillgänglig kollektivtrafik anser regeringen att det saknas anledning att låta även primärkommuner stå som sökande till statligt bidrag till ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken.


Utskottsberedning: -1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T69 av Sonja Fransson och Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T69 av Sonja Fransson och Hans Karlsson s med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Propositionen innehåller förslag till lag om färdtjänst. Denna lag skall ersätta bestämmelserna i socialtjänstlagen. Riksdagens beslut om ekonomiska satsningar för att göra fordon


Utskottsberedning: -1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.