Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m.

Motion 1976/77:1675 av herr Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1675 Motion 1976/77:1675 av herr Palme m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Motionens huvudsakliga innehåll I motionen konstateras att de riktlinjer som den socialdemokratiska regeringen angav för arbetsmiljöutredningens

1977-05-31

Motion 1976/77:1675 av herr Palme m. fl. (pdf, 881 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag

Motion 1976/77:1674 av herrar Hugosson och Pettersson i Lund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1674 av herrar Hugosson och Pettersson i Lund med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Inledning Den moderna teknologin, främst ADB-tekniken, har medfört en omvälvning av informationsbehandlingen. Den nya tekniken

1977-05-31

Motion 1976/77:1674 av herrar Hugosson och Pettersson i Lund (pdf, 126 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m.

Motion 1976/77:1672 av herr Nilsson i Östersund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77:1672 Motion 1976/77:1672 av herr Nilsson i Östersund m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. Propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag m. m. kommer att bl. a. ålägga yrkesinspektionen väsentligt ökade arbetsuppgifter.

1977-05-25

Motion 1976/77:1672 av herr Nilsson i Östersund m. fl. (pdf, 50 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.