Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland (prop. 1981/82:224)

Motion 1981/82:2570 Hilding Johansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1981/82:2570 Hilding Johansson m. fl. Försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland (prop. 1981/82:224) Regeringen föreslår försöksverksamhet med brevröstning i förbundsrepubliken Tyskland, sedan denna förklarat att

1982-05-24

Finansiering av kraftverksprojektet Kotmale i Sri Lanka (prop.

Motion 1981/82:2568 Gertrud Sigurdsen m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2568-2570 Motion 1981/82:2568 Gertrud Sigurdsen m. fl. Finansiering av kraftverksprojektet Kotmale i Sri Lanka (prop. 1981/82:215) Som vi anförde i vår motion 1981 /82:394 innebär regeringens handläggning av Kotmaleärendet att

1982-05-19

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1981/82:150)

Motion 1981/82:2545 Per Bergman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2545-2546 Motion 1981/82:2545 Per Bergman Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1981/82:150) Riksdagen beslöt i juni och november 1981 godkänna regeringsförslag

1982-05-13

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.