Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 18 Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) I den reviderade finansplanen (prop. 1982/83:150) anför bostadsministern

1983-05-10

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) I regeringens kompletteringsproposition föreslås att 300 milj.

1983-05-10

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2426 Margareta Persson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1982/83:2426 Margareta Persson Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) Äldre- och handikappomsorg är ett av de områden som regeringen prioriterat

1983-05-10

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.