Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1984/85:217)

Motion 1984/85:3240 Lennart Pettersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 20 Motion 1984/85:3240 Lennart Pettersson Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1984/85:217) I regeringens åtgärdspaket den 13 maj ingår bl. a. att reglerna om avbetalningsköp till konsumenter skall skärpas. Kontantinsatsen skall

1985-05-28

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 28 Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. (kompletteringsproposition) (prop. 1984/85:150) Finansfullmaktens användning för tidigareläggning av vissa byggnadsinvesteringar Vid

1985-05-09

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3209 Yngve Nyquist m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1984/85:3209 Yngve Nyquist m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1984/85:150) Med hänvisning till vad som anförts i motion 1984/85:3208 av Yngve Nyquist

1985-05-09

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.