Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg (s) Ett samlat program för skolledarutbildning (prop. 1985/86:173) I proposition 1985/86:173 redovisas under 2.5 Vissa övergångsfrågor om ett samlat program för skolledarutbildning

1986-05-22

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. (s) Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1985/86:166) Regeringen har i proposition 1985/86:166 föreslagit vissa ändringar av områdesindelningen för prisstödet

1986-05-20

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund (s) Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1985/86:166) I proposition 1985/86:166 har regeringen föreslagit vissa ändringar i stödområdesindelningen för

1986-05-20

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.