Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N183 Birger Rosqvist m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :N 183 Birger Rosqvist m. fl. (s) Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159) Energipolitikens utformning spelar en mycket viktig roll för att uppnå ett av de viktigaste målen

1987-06-01

Ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m. (prop. 1986/87:151)

Motion 1986/87:K124 Anita Johansson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :K124 Anita Johansson m. fl. (s) Ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m. (prop. 1986/87:151) I regeringens proposition 1986/87:151 föreslås inte att bildande av eller deltagande i organisationer vilkas verksamhet

1987-05-27

Ändring i vapenlagen (1973:1176) (prop. 1986/87:154)

Motion 1986/87:ju133 Margareta Persson (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87Jul 33 Margareta Persson (s) Ändring i vapenlagen (1973:1176) (prop. 1986/87:154) I propositionen anser regeringen att det nu finns skäl att införa en ordning som medger en kontroll av hanteringen av startvapen,

1987-05-21

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.