Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N27 av Leif Marklund (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N27 av Leif Marklund m.fl. (s) med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Regeringen har överlämnat proposition om förslag till ny ellagstiftning till riksdagen. Detta är det mest omfattande förslaget till förändring av energipolitiken. Detta förslag föregriper ett framtida


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N25 av Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N25 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Bakom den något oskyldiga rubriken ''Ny ellagstiftning'' ryms den utan tvekan största energipolitiska reformen under hela efterkrigstiden. Bakgrund I slutet på 80-talet gjordes en del stora förändringar


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson (s) och Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson och Roland Larsson (s, c) med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition) Av regeringens förslag till sänkning av mervärdesskatten på livsmedel, bil. 7, framgår att sänkningen


Utskottsberedning: -1994/95:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.