Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Motion 1994/95:A51 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:A51 av Ingegerd Sahlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Kvinnors arbete i framtiden Kvinnorna i Sverige är, tack vare sin starka ställning på arbetsmarknaden och vårt välfärdssystem, mycket friare än kvinnor på många håll i världen.


Utskottsberedning: -1994/95:AU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Motion 1994/95:A50 av Catarina Rönnung och Åke Gustavsson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:A50 av Catarina Rönnung och Åke Gustavsson s med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Vi välkomnar regeringens förslag till investerings- och byggstimulanser. I slutet av 1991 arbetade 5 300 personer i trähusproduktionen i vårt land. Av dessa återstår


Utskottsberedning: -1994/95:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A45 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:A45 av Bengt Kronblad m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Kalmar län befinner sig i den värsta sysselsättningskrisen som länet har upplevt sedan industrialismens genombrott. Antalet industriarbeten har försvunnit i en takt som ingen kunde ana för bara några år sedan.


Utskottsberedning: -1994/95:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.