Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.

Motion 1998/99:N19 av Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:N19 av Hans Stenberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. I proposition 1998/99:137 behandlas bl.a. de ekonomiska villkoren för småskalig elproduktion. I dag är ersättningen till de små elproducenterna ca 25 öre/kWh. Lekoutredningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson (s) med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn skall erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub21 av Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub21 av Hans Karlsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd Ekeskolan i Örebro är Sveriges enda specialskola för synskadade barn med tilläggshandikapp. Den är en betydelsefull resurs för en liten minoritet av elever. I


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.