Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Cedaw i EU

Skriftlig fråga 2007/08:1651 av Hägg, Carina (s)

den 15 september Fråga 2007/08:1651 Cedaw i EU av Carina Hägg (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) FN:s generalförsamling antog 1967 en deklaration om att avskaffa diskriminering mot kvinnor. På grundval av denna deklaration utformades inom kvinnokommissionen

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen

Skriftlig fråga 2007/08:1649 av Ygeman, Anders (s)

den 15 september Fråga 2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen av Anders Ygeman (s) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Vart femte år gör Vägverket och Banverket om beräkningarna som visar hur lönsamma deras planerade väg- och järnvägsprojekt är. Som

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet

Skriftlig fråga 2007/08:1648 av Rådström, Britta (s)

den 12 september Fråga 2007/08:1648 Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet av Britta Rådström (s) till statsrådet Mats Odell (kd) Statsrådet har i budgetsammanhang fört fram idéer om att utveckla statstjänstemannarollen. Till denna politiska fråga finns en rad andra som

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.