Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T98 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:T98 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln Trafiksituationen i Öresundsregionen Citytunneln är tänkt som ett komplement till Öresundsbron, ett projekt som Vänsterpartiet varit motståndare till från första början och som vi


Utskottsberedning: ----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T95 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:T95 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1996/96:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Stockholm Vi delar till fullo regeringens bedömning när det gäller de s k Dennistullarnas olämplighet. De skulle inte medverka till hållbara trafiklösningar


Utskottsberedning: -------1997/98:TU1 1997/98:TU10 1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T74 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:T74 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Propositionens huvudsakliga innehåll Syftet med regeringens proposition är att minska kostnaderna för färdtjänsten genom att få funktionshindrade att mer använda sig av en anpassad linjetrafik


Utskottsberedning: ------1997/98:SoU6 1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation