Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88

Motion 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. (c, m, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. (c, m, vpk) med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition) Jo70-7 I förevarande


Utskottsberedning: -1988/89:JoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter

Motion 1987/88:L11 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 :L11 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter Vänsterpartiet kommunisterna accepterar inte regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter.


Utskottsberedning: --1988/89:LU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.)

Motion 1987/88:Ju42 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju42 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.) Regeringen föreslår i propositionen dels att polisen


Utskottsberedning: --1988/89:JuU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation