Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Motion 1989/90:Ju52 av Berith Eriksson (v)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju52 av Berith Eriksson (v) med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Vänsterpartiet är berett att i huvudsak godkänna de förändringar i kriminalvårdslagstiftningen som föreslås.


Utskottsberedning: --1989/90:JuU37

med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m.

Motion 1989/90:Bo72 av Annika Åhnberg (v)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo72 av Annika Åhnberg (v) med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Vänsterpartiet instämmer i stort i propositionens förslag och välkomnar dels moderniseringen av regelverket


Utskottsberedning: ---1989/90:BoU18

med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen

Motion 1989/90:Ju43 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju43 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen Vpk kan inte se att propositionen innehåller något som skulle kunna förnya polisens arbete. Vi anser att den enda möjligheten


Utskottsberedning: ---------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation