Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en förlängning av arbetsgivarperioden från 14 till 28 dagar. Detta ökar arbetsgivarnas kostnader och en del av


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.

Motion 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Vänsterpartiet stöder i huvudsak regeringens förslag till en ny lag om underhållsstöd. Principerna till den nya lagen om underhållsstöd utarbetades i samråd med riksdagens


Utskottsberedning: ------1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel

Motion 1995/96:N42 av Lennart Beijer (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N42 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen föreslår i propositionen att en ny valutaväxlingslag införs. Syftet med lagen är dels att förhindra penningtvätt och dels att förbättra konsumentskyddet. Vänsterpartiet har inga


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation